Megaplaza.com.vn

Xác Nhận Đơn Hàng Với MEGAPLAZA

| |MEGAPLAZA chính sách

Xác Nhận Đơn Hàng Với MEGAPLAZA

Xác nhận đơn hàng là việc MEGAPLAZA kiểm chứng lại các thông tin đơn hàng bạn đã đặt. Việc làm này có tác dụng như một lời cam kết xác nhận đặt hàng từ bạn và MEGAPLAZA.COM.VN có trách nhiệm thực hiện đơn hàng đó.


Với khách hàng đặt mua lần đầu tiên tại MEGAPLAZA.COM.VN, MEGAPLAZA.COM.VN sẽ thực hiện xác nhận đơn hàng qua điện thoại để thực hiện xác nhận các thông tin được cung cấp trong đơn hàng. Sau khi nhận được đồng ý của bạn, MEGAPLAZA sẽ lập tức tiến hành xử lý đơn hàng.

Sau lần mua hàng thành công đầu tiên, các đơn hàng tiếp theo sẽ chỉ được xác nhận qua email.